Những gương mặt đáng yêu của các bạn lớp C7 . 🌿Ngày đầu tiên đi học của các con ! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️